logo-dhr
Digitalisering af Dansk Hunderegister

Du kan besidderskifte online nu.

Dansk Hunderegister er overgået til et digitalt system, som gør registreringen mere enkel. Det betyder, at du som sælger nu kan foretage besidderskifte online.


Skifter hunden besidder, skal besidderskiftet også registreres i Dansk Hunderegister. Du kan lave online besidderskifte her.


Du kan lave besidderskifte online på hundens side ved at logge ind med dit MitID og angive oplysninger for den nye besidder. 


Hvad gør du som køber ved besidderskifte?

Som køber logger du dig ind via et link i den mail, som du modtager fra Dansk Hunderegister, og bekræfter besidderskiftet. Følg anvisningerne i mailen, og hunden vil blive ført over til dig. 

På den måde er hunden besidderskiftet og vil blive slettet i registret fra sælgers side og ført over til dig som køber.


Har du ikke digital adgang?

Har du eller tidligere besidder ikke mulighed for at foretage online besidderskifte, kan du gøre det manuelt via den del af registreringsattesten, som kaldes 'Ændringsmeddelelsen'. Den udfyldes med ny besidders detaljer og sendes til os med posten eller scannes og mailes til dansk@hunderegister.dk


Har den tidligere besidder mistet attesten, kan vi sende en ny attest. Den må dog kun sendes til den registrerede besidder. Du kan også bruge en kopi af kvittering eller købsaftale.


Få registreringsattesten på mail 

Som ny besidder vil du modtage registreringsattesten via mail eller, hvis du ikke har adgang til mail, med posten.


Mail er den primære kommunikationsform. Dansk Hunderegister sender ikke mere registreringsattester med posten. Disse vil blive sendt via mails og lagt på hundens stamkort – så du som besidder altid har dem ved hånden.


Hunderegistret er digitalt og en del af CPR

Dansk Hunderegister er koblet op til CPR-registret af hensyn til brugen af MitID og får derfor oplysninger om eksempelvis adresseændringer derfra. Ændringer sker automatisk, så det eneste, du skal sørge for, er, at din mail, dit telefonnummer og dit CPR-nummer altid er opdateret i registret. 


De sidste fire cifre af dit CPR-nummer vil altid være anonymiseret for andre brugere.


Alle data er sikkert opbevaret

Alle oplysninger i Dansk Hunderegister er hostet af en sikker server.


Dansk Hunderegister udsender med jævne mellemrum mails til samtlige personer i Dansk Hunderegister for at sikre, at CPR- og telefonnummer samt mail er registreret korrekt, og at den eller de hunde, vi har registreret til personen, fortsat er korrekte.