logo-dhr
Persondatapolitik

Hvad bruger vi dine informationer til?

Sådan håndterer vi dine personoplysninger


Dansk Hunderegister beskytter og behandler besidderes, samarbejdspartneres og medarbejderes personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning. De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i Databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og Databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).


1. Dansk Hunderegister er den dataansvarlige

Dansk Hunderegister er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores persondatapolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. Det er tilfældet i en række situationer, bl.a. i forbindelse med registrering af en hund.


Se vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os

2. Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Dansk Hunderegister fører på vegne af Fødevarestyrelsen det offentlige landsdækkende register over hunde i Danmark. Vi behandler personoplysninger om danske hundes besiddere i henhold til Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde, dog kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.


Vi behandler desuden personoplysninger (navn, brugernavn, e-mail og tlf.nr.) om vores samarbejdspartnere og de offentlige instanser, som via login har adgang til registeret.

3. Hvad er personoplysninger?

Generelt set omfatter ”Personoplysninger” enhver form for information, der kan identificere en person - evt. i kombination med andre informationer. Det kan fx være personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

4. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende typer af personoplysninger om besiddere: personens navn, tlf.nr., mailadresse, CPR-nummer og adresse. Endvidere gemmes de beskeder, som besidderen har sendt eller modtaget i relation til en bestemt hund, på hundens profil, så længe denne står opført i registret. Beskederne vil kun være tilgængelig for afsender og modtager af en given besked.


Vi behandler følgende typer af personoplysninger om samarbejdspartnere og medarbejdere hos offentlige instanser, som via login har adgang til hunderegisteret: personens navn, tlf.nr., mailadresse, brugernavn.

5. Hvor kommer oplysningerne fra?

Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand (fx hundens tidligere besidder eller autoriseret dyrlæge/ID-mærker) i forbindelse med registrering af hunden og får desuden adresseoplysninger fra CPR-registeret.

6. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne aktører, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder (politi, brandvæsen, etc.), private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).


Videregivelse skal forstås således, at de nævnte instanser udelukkende har mulighed for at slå en hund op i systemet, såfremt de er i besiddelse af et chipnummer. Formålet er at bringe bortløbne hunde sammen med rette besidder hurtigst muligt.

Det er vigtigt at understrege, at der sker ingen massevideregivelse/overdragelse af data, og det fulde CPR-nummer videregives aldrig.


Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til dem. Heller ikke medarbejdere i Dansk Hunderegister har adgang til dit fulde CPR-nummer.

7. Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til. Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

8. Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder:


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

9. Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Sikkerhedsforanstaltningerne i vores organisering, processer og IT-systemer fastsættes under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Foranstaltningerne sikrer bl.a.:

  • Kryptering af personoplysninger
  • Fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed
  • Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
  • Regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af vores sikkerhedsforanstaltninger

10. Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk

11. Ændringer i vores databeskyttelsespolitik

Vores databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 10. maj 2022 og ændres løbende.