logo-dhr
Spørgsmål og svar
Spørgsmål:

Hvad skal jeg gøre som køber ved besidderskifte?

Billede:
20150522 hund 1017
Svar:

Den tidligere besidder (sælger) har mulighed for at foretage besidderskifte online på hundens side. 

Det er en mulighed men ikke en pligt for sælger. Ansvaret for at hunden står korrekt i Dansk Hunderegister påhviler den nye besidder (køber) 


Hvis sælger  ønsker at igangsætte et onlinebesidderskiftet skal han/hun logge på sin online profil og gå inde på hundens side. Under punktet "vælg handlinger" vælges skift besidder.  Her angiver sælger dine oplysninger.


Som køber vil du efterfølgende modtage en mail eller en digital post med et link, hvor du skal bekræfte besidderskiftet. Følg anvisningerne i mailen.

På den måde er hunden besidderskiftet og vil blive slettet i registeret fra den tidligere besidder og ført over til din side. 


Har tidligere besidder ikke mulighed for at foretage online besidderskifte, kan du som køber gøre det manuelt via den del af registreringsattesten, som kaldes "Ændringsmeddelse". Her anfører du dine data og sender ændringsmeddelsen enten med posten eller scanner/ mailer den til dansk@hunderegister.dk. 


Har den tidligere besidder mistet attesten, kan vi sende en ny attest. Den må dog kun sendes til den registrerede besidder. Du kan også bruge en kopi af en kvittering eller købsaftale.


Det er dog også muligt at fremsende de pågældende oplysninger til os via almindeligt brev eller på mail.